Chính sách bảo mật của Hieuapple.com

Hieuapple.com sẽ cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật” dưới đây có thể giúp bạn hiểu rõ hơn: 

chinh-sach-bao-mat-hieuapple

Những “Đặc Quyền” chỉ có tại Hieuapple.com

1. Mục đích và phạm vi thu thập?

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Hieuapple.com, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Hieuapple.com không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site Hieuapple.com.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Hieuapple.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Chúng tôi sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn khi cần thiết.

3. Lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Hieuapple.com.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Địa chỉ : 13/3a , Khu Phố 1, Phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

 Email: Hieuapple2013@gmail.com

 Website: hieuapple.com

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Hieuapple.com được Hieuapple.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Hieuapple.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Hieuapple.com.

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Hieuapple đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

Hieuapple.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Hieuapple không chịu mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp là không chính xác.

6. Quy định bảo mật

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL 256-bit (Secure Sockets Layer).

Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Hieuapple áp dụng với Khách hàng:

  • Thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch KHÔNG được lưu trên hệ thống của Hieuapple. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu giữ bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.
  • Đối với thẻ nội địa (internet banking), Hieuapple chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng. Cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên trang Hieuapple.com.